LIPPETAL

CAMPUS BIELEFELD

GRÜNHEIDE BIELEFELD

LENKWERK BIELEFELD

LENKWERK BIELEFELD

ENGER

BERG STRAßE LEOPOLDSHÖHE

LAGESCHE STRAßE LEOPOLDSHÖHE

WOHNPARK LEOPOLD – LEOPOLDSHÖHE

GERKENS HOF SHLOßE HOLTE – STUKENBROCK